Bleu et Vert

creatieve vakanties

tekenen, schilderen, beeldhouwen, zingen, theater
in Frankrijk en Nederland

Een zee van mogelijkheden

We verwachten je op vrijdag rond 20.00 uur. Je kunt dan je bagage in je hut zetten en even het schip bekijken. Daarna drinken we koffie, thee en kunnen met elkaar kennis maken. Schipper Jan zal je vervolgens uitgebreid instrueren over het reilen en zeilen van de Vlieter. De andere ochtend gooien we de trossen los!

Na een korte tocht van Franeker naar Harlingen gaan we het wad op. We hijsen de zeilen en het avontuur kan beginnen. Meestal leidt deze eerste tocht naar Vlieland. In de haven kunnen we overnachten en een plan maken voor de andere dagen. Maar geen plan staat vast: Op de Waddenzee ben je afhankelijk van de wind en het getij. Zo zijn er regelmatig aanpassingen aan het programma.

In principe zeilen we elke dag. We zullen echter minimaal vier uur per dag aan tekenen en schilderen besteden, de ene dag 's ochtends, dan weer 's middags, maar steeds op een andere locatie. We bezoeken ongeveer drie eilanden. Meestal Vlieland en Terschelling. Vaak Ameland, soms Texel en heel soms Schiermonnikoog dat vanwege windrichting, getij en ondiepte meestal niet bereikbaar is binnen een week.

We zullen met de Vlieter een keer droogvallen op het Wad. Soms komen we pas 's avonds laat of 's nachts weer vlot. Dan kunnen we door de nacht naar de dichtstbijzijnde haven zeilen. Onder een hemels gewelf met duizenden sterren voel je je groot en klein tegelijk.

Soms is de wind te hard om op de Waddenzee te zeilen. Dan hebben we mogelijkheden binnen Friesland. De Friese meren en vaarten en het langsschuivende boerenland zijn een lust voor het oog. Friese plaatsen als Stavoren, Workum en Makkum zijn dan schilderachtige haltes op onze tocht.

De kok verzorgt de uitgebreide warme maaltijden en de boodschappen. Ze houdt rekening met belangrijke diëten. Er wordt van je verwacht dat je een handje helpt bij het corvee.

De Wad'nweek eindigt op vrijdagmiddag. Na aankomst in Franeker gaan we schoon schip maken. Ook de volgende ploeg moet weer optimaal kunnen genieten van een week op het schip. Uiterlijk 15.00 uur nemen we afscheid van elkaar. Maar daarna zullen je gedachten nog vaak afdwalen en denk je..."Wad'n week!"